הצהרת נגישות שליחת דואר אלקטרוני סגירת חלון
השוואת מחירי צמיגים ב
בחר את מידת הצמיג בעזרת מנוע החיפוש, וקבל את המחיר הטוב ביותר בארץ!
הצמיגים שלך. ההמומחיות שלנו. לקבלת הצעת מחיר הטובה ביותר התקשרו
אמינות האתר היא מעל הכל!
במידה והפנצ'ריה לא עמדה במחירים צור עימנו קשר ב 1-700-701-771
תקנון
חברת MyTire, שמחה לארח אתכם באתר ומלאת תקווה לספק לכם את כל המוצרים הדרושים לכם ואת השירות הטוב ביותר. החברה מתחייבת בזאת לפעול בצורה האמינה, הטובה והמהירה ביותר. החברה מתחייבת  לעמוד בכל התחייבויותיה באשר הם. החברה תשמח לענות על כל שאלה או הבהרה כולל תקנון זה.

1. כללי
1.1 תקנון זה הינו התקנון המחייב הן את החברה והן את הגולשים באתר.
1.2 כל פעולה באשר היא, כולל רכישת מוצרים מבתי העסק המוצגים באתר, מהווה הסכמה של שני הצדדים לחוזה וכוללת הסכמה לתנאים הקבועים בתקנון זה. נא קראו היטב לפני ביצוע הרכישה.
1.3 יובהר כי, אחריות ושירות המוצרים הינם באחריותם הבלעדית של הספקים השונים כאמור בסעיף 6, אנא קראו את הסעיף האמור.

2. המוצרים הניתנים באתר
2.1 האתר מכיל מגוון מוצרים ושירותים רבים. מודגש בזאת כי בכל הקשור למוצרים ואחריות הבלעדית הינה של הספקים והיצרנים בלבד.
2.2 בתי העסק המוצגים באתר והספקים השונים מתחייבים בזאת לספק את המוצרים שנרכשו. במקרים בהם אזל המוצר במלאי הספק ו/או המוצר נמצא כלא תקין, טרם מסירתו ללקוח, יוצע לרוכש המוצר, מוצר חלופי, בעל איכויות דומות, במחיר הטוב ביותר שיכול הספק להציע, שיתאים לרצון הרוכש. במידה וההצעה לא תהיה מקובלת עליך, ההזמנה תבוטל ועמה החיוב בחברת האשראי.
2.3 חברת MyTire העלתה לאתר תמונות מקוריות של הצמיגים והמוצרים. יחד עם זאת, חלק מהתמונות והמוצרים באתר הינם להמחשה בלבד ובכל מקרה יש לאשר, לפני הרכישה, כי התמונה הנמצאת בסמוך ו/או מקוטלגת כתמונת המוצר/הדגם הינה הנכונה. למען הספר הספק, במקרה של חילוקי דעות בין הרוכש והחברה לגבי אמיתות התמונה, לא תיחשב התמונה המוצגת להמחשה כנכונה.
2.4 היצרן, הדגם והמידה של המוצר הינם המרכיב הבלעדי הקובע להזמנה. כמו כן, ניתן לעיין במוצרים נוספים באתר. הואיל וכך, ולמען הסר ספק, במקרים בהם הפרטים הנוספים אינם נכונים היצרן, המידה והדגם בלבד יקבעו לעניין ההזמנה.

3. מדיניות ביטול והחזרת המוצרים
3.1 ביטול והחזרת המוצר יתבצע בטרם הורכב המוצר ברכב ולמען הספר ספק, לא תתקבל החזרה של צמיגים במידה והורכבו ונעשה בהם שימוש.

4. אמצעי ותנאי התשלום
4.1 רכישת המוצרים באתר הינה ישירות מבתי העסק שברשת MyTire  יחד עם זאת, ניתן לבצע את התשלום בדרכים הבאות:
• כרטיסי אשראי – בבתי העסק, במועד התקנת המוצר. כרטיס האשראי חייב להיות תקף ומאושר על-ידי חברת האשראי, ניתן לסליקה ונמצא תקין. לא יסופק מוצר על-ידי ספק ללא אישור העסקה על-ידי חברת האשראי. שיקול הדעת הינו של בית העסק ו/או של חברת MyTire  ובכל מקרה שנמצא כרטיס אשראי שאינו תקף ו/או שהעסקה לא אושרה על-ידי חברת האשראי, רשאי הספק לבטל את העסקה. הספק אינו חייב להודיע לרוכש אודות ביטול העסקה.
• מזומן  - במעמד קבלת המוצר בבית העסק שבו מורכב המוצר בלבד.
• יודגש, המחירים באתר לא כוללים את הרכבת המוצר!!!. מחיר ההרכבה משתנה בהתאם למקום ההרכבה (בעיקר פנצ'ריות). אנא וודאו ואשרו את המחיר הסופי של רכישת המוצר והרכבתו. כמו כן, אנא וודאו כי המחיר כולל מע"מ כחוק.

5. אספקת המוצר
5.1 הרכבת המוצר תתבצע בבית העסק אשר יש לו הסכם עם חברת MyTire בהתאם לנוחות הרוכש.
5.2 חברתMyTire  ובתי העסק מתחייבים לספק את המוצר בהקדם האפשרי. מכל מקום אספקת המוצר תתבצע עד לשלושה ימי עסקים.
5.3 חברת  MyTireבתי העסק והספקים עושים ככל יכולתם לספק את המוצרים בהתאם לאמור בסעף 5.2. אולם, היה ומוצר לא סופק בזמן האמור, אין אחריות ו/או הנחה ו/או פיצוי על-ידי חברתMyTire  במקרה של עיכוב בהספקת המוצר האחריות הבלעדית תחול על הספק. חברת MyTire  ובתי העסק השונים מתחייבים לפעול לעזרת הרוכש בקבלת המוצר, ככל יכולתם.
5.4 במקרה של עיכוב באספקת המוצר כתוצאה מכוח עליון ו/או אירועים ותקלות שאינם בשליטה של חברת MyTire ו/או בתי העסק השונים ו/או הספקים השונים, בתי העסק והספקים לא יישאו באחריות. באם בוצע חיוב בכרטיס האשראי החיוב יבוטל וההזמנה תבוטל בהתאם וזאת על פי בקשת הרוכש.
5.5 חברת MyTire  ו/או בית העסק שומרים לעצמם את הזכות לבטל ו/או לדחות ו/או לשנות את מיקומה של כל עסקה שהיא, מבלי לספק הסברים ללקוח.

6. אחריות ושירות
6.1 חברת MyTire  משמשת כספק שירות בלבד ואינה משמשת כאחראית לפגימות המוצר ו/או חוסר תקינותו ו/או תקלות שנתגלו וכיו"ב. האחריות מוטלת על יבואן ו/או יצרן ו/או ספק.
6.2 חברת MyTire מדגישה בזאת כי האחריות הינה בהתאם לתנאים המפורטים בתעודת האחריות, ותנאי האחריות הינם בכפוף לתנאיו והחלטתו של היבואן והספק בארץ.
6.3 בכל מקרה שישנה בעיה כלשהי בנוגע להרכבת המוצר בלבד, בית העסק בו הורכב המוצר רק הוא יכול לסייע לרוכש והשירות יינתן בו בלבד. למען הסר ספק, על הרוכש אשר נתקל בבעיה יש לפנות לבית העסק שבו הותקן המוצר, ואינו רשאי לבוא בטענות ודרישות לבית עסק אחר המוצג ברשימת MyTire.
6.4 חברת MyTire מדגישה בזאת כי הרכבה לקויה של מוצרים, תביא לפקיעת האחריות. כמו כן, האחריות הבלעדית מוטלת על בית העסק אשר הרכיב את המוצר. אין בהרכבת המוצרים בבתי העסק כדי לקבוע כי MyTire הינה אחראית, בשום צורה ואופן על ההרכבה.

7. סמכות שיפוט
7.1 הדין החל הינו הדין הישראלי בלבד.
7.2 סמכות השיפוט הייחודית לכל דבר ועניין נתונה לבית המשפט במחוז מרכז.

8. נקודות הבהרה והגבלת אחריות
8.1 על הרוכש לוודא ולאשר מול בתי העסק המוצגים באתר, באמצעות שיחת טלפון, כי המוצר אכן נמצא במלאי.
8.2 מובהר בזאת כי MyTire לא תהיה אחראית בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, אשר עלול להיגרם לכל משתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור לאתר  MyTireו/או למוצרים המסופקים בו ו/או המוצרים המצויים ומוצגים למכירה באתר, האחריות מוטלת על המשתמש באופן בלעדי.
8.3 אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להדפיס, להציג ולהשתמש בכל צורה ודרך בחומרים המפורסמים באתר, ללא אישור מנציגי  MyTireכאשר על האישור האמור להתקבל בכתב חתום על-ידי חברת MyTire והכל בכפוף לדיני קניין רוחני .


 
חדשות האתר
מוצרים חמים